Projekt Minimalizace šikany

Vážení rodiče,
naše škola se v rámci zlepšování klimatu školy a v rámci dlouhodobého řešení nežádoucích vlivů ve škole opět přihlásila do projektu Minimalizace šikany.
Tento dvouletý projekt jsme před lety již jednou absolvovali s velkou částí pedagogického sboru.
Vzhledem k tomu, že máme mezi sebou nové kolegy, kteří tímto vzděláváním neprošli a proto, že cítíme potřebu se i nadále vzdělávat v této oblasti, přihlásili jsme se znovu. Ve školním roce 2017 a 2018 absolvujeme workshopy a v roce 2018/2019 bude naší škole poskytnuta supervize naší práce od lektorů projektu v této oblasti.


První setkání proběhne 10.10.2017 od 12,30 do 14,00 pro zástupce Žákovského parlamentu a Žákovského shromáždění z řad dětí a na setkání jsou zváni i rodiče. Setkání proběhne zvlášť na pracovišti Norská i Pařížská.
Dále 10.10.2017 od 15.00 - do 17.00 proběhne setkání se všemi pedagogickými pracovníky školy a lektory.
Následující workshopy se budou již týkat 25 přihlášených pedagogů.
29.9.2017


Mgr. Daniela Vlčková

Projekt Minimalizace šikany

MIŠ -OSF - popis projektu pro školy