Claus Dieter Kaul - přednáška pro rodiče

V polovině září navštíví naši školu pan Claus Dieter Kaul, bavorský lektor, který už několikrát navštívil naši školu. Tentokrát má ve škole víkendový kurz Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách.

V pátek 20.9. v 18.30 se uskuteční setkání s rodiči. Připomeneme si základní pilíře pedagogiky Montessori, principy a potřeby dětí jednotlivých věkových skupin. Bude se mluvit o práci s principy pedagogiky Montessori v rodině, o zodpovědnosti dětí a pomoci rodičů na jejich cestě za poznáním. Čas zbyde i na zodpovězení Vašich dotazů.

Akci organizuje Erudio, s.r.o., v případě zájmu se přihlašujte na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNAgktaxCZ8NzLoZoLQOxR6uFx3BDRofbBMKjuD5zoBZcqrA/viewform, kde je třeba vyplnit přihlašovací formulář. Cena za přednášku, kterou je třeba uhradit převodem na účet, je 200,- Kč/ osobu.