POZVÁNKA

Vážení členové spolku, vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na řádnou členskou schůzi spolku dne 23.10. 2019 od 18:30 hodin v prostorách ZŠ Montessori, Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen „škola“), v prostorách vstupní haly.

Pořad členské schůze spolku:

- zahájení členské schůze spolku a ověření usnášeníschopnosti;

- volba činovníků členské schůze spolku (volba osoby oprávněné předsedat členské schůzi spolku, osoby oprávněné provést zápis z členské schůze spolku a volba osoby oprávněné ověřit zápis z členské schůze spolku);

- schválení programu členské schůze spolku;

- shrnutí dosavadní činnosti spolku a schválení zprávy o činnosti spolku a hospodaření za minulé období spolku a projednání zprávy kontrolní komise,

- schválení rozpočtu spolku na školní rok 2019/2020,

Prosíme všechny členy spolku, aby se členské schůze spolku zúčastnili, případně pokud se nemohou zúčastnit osobně, aby udělili plnou moc některému z členů, který se zúčastnit bude moci.

Před členskou schůzí bude rovněž možné se přihlásit za člena spolku a to v čase od 18 do 18.30

Těšíme se na setkání s Vámi!

Výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. ve složení

Jiří Boleslav, Zdena Čížková, Milan Kotík, Ondřej Kulhánek, Tereza Malá, Eva Vlasáková a Zuzana Sedláková.

Kontaktní informace na jednotlivé členy výboru OSMK, z.s. naleznete na webu www.zsmontessorikladno.cz v sekci “O škole”.

 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Občanského sdružení Montessori Kladno