Informace MŠMT pro provoz škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna se děti 1. a 2. trojročí vrátí k prezenční výuce do škol za těchto podmínek:
Do školy půjdou žáci rotačně (jeden týden prezenčně ve škole, jeden týden distančně z domova), a to takto:

od 12. 4. (a další liché týdny) prezenčně ve škole třídy: Kaštan, Jeřáb, Buk, Vrba

od 19. 4. (a další sudé týdny) prezenčně ve škole třídy: Javor, Bříza, Borovice, Dub

Výuka bude probíhat podle rozvrhu s příchodem 20 minut před začátkem vyučování dle následujících časů začátku vyučování:

  1. třída trojročí 8.15 (Kaštan/Javor)
  2. třída trojročí 8.30 (Jeřáb/Bříza)
  3. třída trojročí 8:45 (Buk/Dub)
  4. třída trojročí 9:00 (Vrba/Borovice)

 

Školní družina

Ranní družina není v provozu
Odpolední družina do 16:30

Stravování ve školní výdejně bude umožněno všem žákům na prezenční výuce v době od 12:05 hod do 13:05 hod.

Žáci na distanční výuce si mohou odebrat stravu od 13:20 do 14:00 hod pouze ve výdejně Montessori v Pařížské 2249.

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci jsou povinni používat minimálně chirurgickou roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na COVID -19.

· Testování ve škole bude probíhat ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu za dohledu třídní učitelky.

· Pokud bylo u žáka v posledních 90 dnech diagnostikováno onemocnění Covid, je potřeba přinést první den výuky potvrzení s datem pozitivního testu. V tomto případě se dítě 90 dní netestuje.

· Je také možné, aby si dítě do třídy přineslo vlastní certifikovaný test, na který je zvyklé z domova. Tímto testem se společně s ostatními otestuje.

· Možností je i přinést potvrzení PCR testu (platí 1 týden) nebo antigenního testu (platí 3 dny) z jakékoliv laboratoře.

 

Informace k distanční výuce žáků 1. a 2. trojročí od 12. 4. 2021

Škola umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání i v době distanční žákům, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonní zástupci žáků vyplní Žádost o umístění, která je v příloze. K Žádosti je potřeba přiložit i potvrzení zaměstnavatele.

Je nutné dítěti zajistit obědy ve školní jídelně dle standardních podmínek.

Žádost o umístění