Jeden svět

Žáci jednotlivých trojročí se minulých týdnech zúčastnili promítání krátkých filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět. První a druhé trojročí shlédlo 3 filmy: Hadí dívka, Lenno a jeho rybka a Rozárka a kuchařky bez domova. Zájemci z třetího trojročí pak viděli filmy Poklad, Poslouchám a Rodinné řeznictví. https://www.jedensvet.cz/2018/tematicke-kategorie/282-jeden-svet-detem Všechny filmy jsme s moderátory projektu pak rozebírali a i ve škole jsme si vysvětlovali další okolnosti těžkých témat jako je bída, bezdomovectví, ochrana zvířat, stáří, respektu k jinakosti a pomoc druhým.