Klíčava – druhé trojročí

Během druhého červnového týdne se všechny tři třídy druhého trojročí vystřídaly na krátkém školním výletě na Klíčavských boudách. Všechny výpravy byly na Křivoklátě, všichni dostali výborný oběd a všichni se byli podívat v hrázi přehrady a v expozici Lesů České republiky, všichni jeli vlakem. Některé další speciality pak měly jednotlivé třídy rozdílné. Třída Buk si odhlasovala dlouhou prohlídku interiérů hradu Křivoklát, třída Bříza využila pohostinnosti nejmenovaných obyvatel nedaleké Sýkořice a využila chladivých možností brodu na Berounce. Některé třídy zvládly hrát i společné hry a písně, jiní hráli pinčes a kulečník ve všech volných chvílích. Moc jsme si to užili, poznali jsme se navzájem v nových nestudijních situacích. Velmi také děkujeme všem rodičům, že se k nám na první večery vždy připojili! Vařili jsme si sami a přebývající potraviny jsme pak zpracovavávali jako občerstvení na úterní koncert.