Návštěva Francouzského institutu

V pondělí 22. října 2018 jsme jeli (zájemci z třetího trojročí, převážně ti, kteří se učí francouzsky) na exkurzi do Francouzského institutu ve Štěpánské ulici v Praze. Komentovaná prohlídka institutu začala prohlídkou výstavy fotografií známých osobností, které jsou ve vztahu s Francií či s francouzskou kulturou. Následoval podrobný výklad o digitální knihovně, o historii a současných aktivitách institutu (kurzy francouzštiny, promítání filmů,…) a jeho podílu na šíření francouzské kultury v České republice. Poslední část naší návštěvy jsme strávili v knihovně, kde jsme se seznámili se způsoby zařazení knih (francouzských i českých) a s dalšími možnostmi, které knihovna nabízí.