Zápis do prvních tříd ZŠ Montessori Kladno

Zápis do prvních tříd ZŠ Montessori Kladno pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu dětí do kladenských základních škol na školní rok 2023/2024 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2023.

Termíny zápisu pro školní rok 2023/2024 jsou stanoveny na pátek 21. 4. 2023 v čase 14 – 18 hodin a v sobotu 22. 4. 2023 v čase 9 – 12 hodin. Pro zápis budou stanoveny časy, které si zájemci rezervují na uvedeném emailu/telefonním čísle.

Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Při zápisu rodiče předloží:

  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte

Ke stažení