Zápis do prvních tříd ZŠ Montessori Kladno

Zápis do prvních tříd ZŠ Montessori Kladno pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu dětí do kladenských základních škol na školní rok 2024/2025 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Při zápisu rodiče předloží:

  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte

Ke stažení