Historie naší školy

Byli jsme první

Základní škola Montessori vznikla jako první v České republice právě v Kladně v roce 2001 pod vedením Základní školy Vodárenská 2216. 1.9. 2001 jsme za účasti zastupitelů Města Kladna slavnostně otevřeli jednu třídu v prostorech Mateřské školy Na Vyhaslém, kterou navštěvovalo 11 dětí 1. ročníku. Postupně jsme přijímali děti do dalších ročníků 1. stupně.

První stěhování

Během dalších let jsme se přestěhovali do větších prostor do Bulharské ulice a přešli pod vedení Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633. V roce 2011 jsme se rozhodli školu rozšířit i na 2. stupeň. Přípravy  na otevření druhého stupně od prvopočátečního impulsu, až po samotné zahájení výuky v nově otevřené škole trvaly více než dva roky. Připravovali jsme nový ŠVP, jezdili jsme se inspirovat a vzdělávat do zahraničních Montessori škol,  pilotovali jsme projekty pro druhý stupeň ZŠ,  scházeli jsme se s učiteli z českých Montessori škol, žádali jsme o různé granty a  jeden z nich jsme pak realizovali. 

 

Druhý stupeň

Školní rok 2013/2014 znamenal  pro základní školu Montessori Kladno dvě zásadní změny.  Škola se přestěhovala do nové  budovy  v  Pařížské ulici a páťáci poprvé v historii školy neodešli na jiné základní školy nebo víceletá gymnázia, ale 24 jich přešlo do historicky první šesté třídy druhého stupně Montessori školy v Kladně.  Celá řada našich prvních absolventů jsou již studenti vysokých škol. Při společných setkáváních s žáky, kteří již z naší školy odešli, se utvrzujeme, že naše cesta nastoupená v roce 2001 byla správná a je smysluplná.