Pedagogika Montessori

Metoda Marie Montessori

Maria Montessori (31. 8. 1870 – 6. 5. 1952) Italská lékařka, která svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování a vlastní praxe ji přivedla k zajímavému zjištění. Poskytneme-li dětem inspirující, klidné prostředí a vhodné pomůcky, jsou schopny samostatného rozvoje i osvojení potřebných vědomostí a znalostí bez direktivního vedení dospělých. Svoji metodu si v praxi ověřila poprvé v roce 1907, kdy založila první Dětský dům, který se setkal s mimořádným úspěchem. Postupně opustila všechny ostatní aktivity a věnovala se pouze rozvoji své vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou po celém světě.

Za svůj život rozpracovala obsáhlou pedagogickou metodickou soustavu, která nadále nese její jméno. Řadu let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky a Indie, kde často přednášela. Zejména v těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou součástí školského systému. Program je příkladem vstřícného přístupu k harmonické výchově dětí – vzdělává pro život. V roce 1949, 1950 a 1951 byla Maria Montessori nominována na Nobelovu cenu míru. V roce 1950 byla v anketě newyorských Timesů označena nejpozoruhodnější ženou l. poloviny 20. století.

Maria Montessori je představitelkou reformní pedagogiky a zakladatelkou individuálního systému svobodné výchovy předškolních a školních dětí. Do centra pedagogického procesu postavila dítě, určila podmínky pro jeho svobodný rozvoj, sebevýchovu a sebevzdělávání. Ve svých principech respektovala individualitu a samostatnost dítěte. Individuální svoboda je potřebná nejen k formování charakteru, ale i myšlení, citů a vůle. K tomuto účelu vytvořila také speciální didaktický materiál.

Co je to pedagogika Montessori

Vzdělávací program vyvinutý Marií Montessori vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti. Montessori třídy jsou věkově smíšené, v jedné třídě jsou většinou tři věkové ročníky. V Montessori školách nejsou tradiční testy, dětem jsou dávány příležitosti zvládnout nové učivo či dovednost procvičováním a opakováním, a tím přistoupit ke složitějšímu učivu či úkolu. Učitel hodnotí dítě slovně na základě svého pozorování, dlouhodobých záznamů a zpráv o vývoji žáků.