Občanské sdružení Montessori Kladno

Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. IČ: 22719849 (OSMK) je spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod oddílem „L“ a vložkou „19490“, původně však bylo OSMK založeno v roce 2008 podle zákona o sdružování občanů jako samosprávná, nepolitická, nezisková a veřejně prospěšná organizace. Na cíle a celkové směřování OSMK však změna právní formy neměla prakticky žádný vliv. OSMK dlouhodobě úzce spolupracuje se základní školou Montessori v Kladně, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Norská, a snaží se pomáhat jejímu dalšímu rozvoji.

OSMK sdružuje rodiče, pedagogogy a další příznivce Montessori pedagogiky za účelem rozvoje Montessori pedagogiky a podpory vzdělávání v souladu s principy Montessori pedagogiky v České republice. OSMK se snaží všestranně podporovat výuku metodou Montessori ve třídách s programem Montessori v Kladně, poskytovat materiální podporu vzdělávacích a učebních činností ve třídách s programem Montessori, provádět osvětu v oblasti pedagogiky Montessori, poskytovat poradenství a pořádat vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji pro rodičovskou, pedagogickou i širší veřejnost a dále také pořádat volnočasové aktivity pro děti, rodiny i dospělé.

Výbor sdružení

Jiří Boleslav - předseda  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 774 186 771
Zdena Čížková - pokladník Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 739 454 980
Zuzana Sedláková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 739 323 672 
Milan Kotík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 731 191 977
Eva Vlasáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Tereza Malá Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 777 336 238
Ondřej Kulhánek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 737 111 552

 

Kontrolní komise

Petr Šavara  
Zuzana Březinová  
Pavel Čermák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Členské příspěvky:

Dne 30. 10. 2017 byla výše členských příspěvků stanovena členskou schůzí OSMK na 700,- Kč/měsíc, resp. 7 000,- Kč/rok na jedno dítě. Mimořádní členové (bez dětí ve škole): 10,- Kč/rok.
Bankovní účet pro úhradu příspěvků je veden u Fio banky Číslo účtu: 29 000 88 051 / 2010, jako variabilní symbol uvádějte, prosím, prvních šest číslic rodného čísla vašeho dítěte, ve zprávě pro příjemce potom jméno dítěte a počet měsíců, za které platíte.

Zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulá období:

Účetní uzávěrky:

  • Účetní uzávěrky za jednotlivé kalendářní roky je možno nalézt na https://justice.cz/.

Dokumenty ke stažení

Aktuálně