Úvod 5 Škola 5 Obecné informace 5 Občanské sdružení Montessori Kladno

OSMK – Občanské sdružení Montessori Kladno

Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. IČ: 22719849 (OSMK) je spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod oddílem „L“ a vložkou „19490“, původně však bylo OSMK založeno v roce 2008 podle zákona o sdružování občanů jako samosprávná, nepolitická, nezisková a veřejně prospěšná organizace. Na cíle a celkové směřování OSMK však změna právní formy neměla prakticky žádný vliv. OSMK dlouhodobě úzce spolupracuje se základní školou Montessori v Kladně, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Norská, a snaží se pomáhat jejímu dalšímu rozvoji.

OSMK sdružuje rodiče, pedagogogy a další příznivce Montessori pedagogiky za účelem rozvoje Montessori pedagogiky a podpory vzdělávání v souladu s principy Montessori pedagogiky v České republice. OSMK se snaží všestranně podporovat výuku metodou Montessori ve třídách s programem Montessori v Kladně, poskytovat materiální podporu vzdělávacích a učebních činností ve třídách s programem Montessori, provádět osvětu v oblasti pedagogiky Montessori, poskytovat poradenství a pořádat vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji pro rodičovskou, pedagogickou i širší veřejnost a dále také pořádat volnočasové aktivity pro děti, rodiny i dospělé.

Výbor sdružení

Jiří Boleslav – předseda  boleslav77@gmail.com +420 774 186 771
Zdena Čížková – pokladník zdena.cizkova@zsmontessorikladno.cz +420 739 454 980
Zuzana Sedláková zuza@tcx.cz +420 739 323 672
Milan Kotík milan.kotik@aisis.cz +420 731 191 977
Eva Vlasáková eva.vlasakova@zsmontessorikladno.cz
Tereza Malá terka.mala@centrum.cz +420 777 336 238
Ondřej Kulhánek onku@centrum.cz +420 737 111 552

 

Kontrolní komise

Petr Šavara
Zuzana Březinová
Pavel Čermák cermak@cegra.cz

 

Členské příspěvky:

Dne 19. 11. 2020 byla výše členských příspěvků stanovena členskou schůzí OSMK na 800,- Kč/měsíc, resp. 8 000,- Kč/rok na jedno dítě. Mimořádní členové (bez dětí ve škole): 10,- Kč/rok.
Bankovní účet pro úhradu příspěvků je veden u Fio banky Číslo účtu: 29 000 88 051 / 2010, jako variabilní symbol uvádějte, prosím, prvních šest číslic rodného čísla vašeho dítěte, ve zprávě pro příjemce potom jméno dítěte a počet měsíců, za které platíte.

Účetní uzávěrky:

Účetní uzávěrky za jednotlivé kalendářní roky je možno nalézt na https://justice.cz/.