Úvod 5 Škola 5 Rozdělení školy 5 3. trojročí

3. Trojročí

Třída Baobab

Třídní učitel: Mgr. Vít Voltr

 

Třída Sakura

Třídní učitelka: PhDr. Pavla Syllová

 

Třída platan

Třídní učitelka: Mgr. Petra Pilátová

 

Třída Ginko

Třídní učitelka: Mgr. Magda Špačková