Současnost

Jak fungujeme

Žáci pracují ve věkově smíšených třídách, což podporuje individualitu dětí, ale zároveň vede ke vzájemné spolupráci při učení se a rozvíjení komunikace. Uplatňuje se zde i další princip pedagogiky M.Montessori – samostatný výběr práce, vycházející z vnitřní motivace každého jednotlivce, propojený se zodpovědností. K tomu žáci využívají připravené prostředí, doplněné podnětnými pomůckami a vhodně volenou nabídkou činností. V hojné míře využíváme nabídku zajímavých vzdělávacích a výukových programů, vyjíždíme často na exkurze, pobyty v přírodě, zkoumáme i nejbližší okolí, které nám nabízí náš region.

Učitel je dítěti průvodcem na jeho cestě za poznáním. Cílem není předávat dítěti hotové informace, ale umožnit mu, aby objevovalo, hledalo si k cíli vlastní cestu, nebálo se chyb, umělo překonávat překážky. Svoje výsledky bádání aby umělo prezentovat ostatním.

Pro svoji sebereflexi žáci používají deník, starší pak indexy, učí se pracovat se zadáním, plánováním i hodnocením své práce. Učitelé hodnotí dítě slovně a vždy jen jeho práci, jeho postup, nikdy ne ve srovnání s výkony druhých.