Přijímací řízení

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do kladenských základních škol na školní rok 2019/2020 se koná v pátek 12.dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 do 12:00 hodin ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/17 o školských obvodech spádových základních škol.

Doporučujeme rodičům, aby využili obou zápisových dnů a celé zápisové doby.

Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Při zápisu rodiče předloží:

  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte

Ke stažení

Podmínky přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 26/17 o školských obvodech spádových základních škol