Přijímací řízení

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021

Termín zápisu dětí do kladenských základních škol na školní rok 2020/2021 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Při zápisu rodiče předloží:

  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte

Ke stažení

Podmínky přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 26/17 o školských obvodech spádových základních škol

 

Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2020/2021

Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.

Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2020, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talent. zkouškou: v týdnu od 2. 1. do 15. 1. 2020 (termín stanoví ředitel školy).

Talentové zkoušky pro obory Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2. ledna do 15. února 2020.

Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od 15. 1. do 31. 1. 2020 (termín stanoví ředitel školy).

Pro první kolo přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou je stanoven termín: od 12. dubna do 28. dubna 2020 (termín stanoví ředitel školy).

Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení – termín stanoví MŠMT do 30. září 2019.