Páteční dílny

Letos jsme ve druhém trojročí zvolili nový model zapojení výtvarných, pracovních a hudebních činností. Každý pátek nabízíme žákům 4 – 6 dílen. Opakovaně se věnujeme výtvarnému tvoření, zpěvu, muzicírování s kytarou, poslechovým dílnám o významných skupinách nebo autorech, písním nebo příběhům v angličtině, finanční gramotnosti. Tvořila se roztodivná pop-up přání, stínová divadla, koláže, malby k ročnímu období, obrazy z odstřižků nebo knoflíků, filcová zvířátka, souměrní i nesouměrní motýli, velkoplošné mandaly… Tančili jsme, hráli na trubky podle barevných not a často pečeme v klubu. Většinu dílen opakujeme dva pátky po sobě, aby měli žáci možnost si vyzkoušet více technik. Výtvory a zaujetí autorů jsou k vidění ve fotogalerii