Pozvánka na členskou schůzi – zrušeno!

Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s.
IČ: 227 19 849
se sídlem: Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod oddílem „L“, vložkou“19490“
dále jen „spolek“

Pozvánka

Vážení členové spolku, vážení rodiče,
dovolte, abychom vás pozvali na řádnou členskou schůzi spolku dne 14.10.2020 od 18:00 hodin v prostorách Základní školy a Mateřské školy Kladno,Norská 2633, na adrese: Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen„škola“), v prostorách vstupní haly.

Pořad členské schůze spolku:

  • zahájení členské schůze spolku a ověření usnášeníschopnosti
  • volba činovníků členské schůze spolku (volba osoby oprávněné předsedat členské schůzispolku, osoby oprávněné provést zápis z členské schůze spolku a volba osoby oprávněnéověřit zápis z členské schůze spolku)
  • schválení programu členské schůze spolku
  • shrnutí dosavadní činnosti spolku a schválení zprávy o činnosti spolku a hospodaření zaminulé období spolku a projednání zprávy kontrolní komise,
  • projednání zvýšení členských příspěvků
  • schválení rozpočtu spolku na školní rok 2020/2021

Prosíme všechny členy spolku, aby se členské schůze spolku zúčastnili, případně pokudse nemohou zúčastnit osobně, aby udělili plnou moc některému z členů, který se zúčastnitbude moci.Před členskou schůzí bude rovněž možné se přihlásit za člena spolku.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. ve složeníJiří Boleslav, Zdena Čížková,, Milan Kotík, Ondřej Kulhánek, Tereza Malá, Zuzana Sedláková a EvaVlasáková

Kontaktní informace na jednotlivé členy výboru OSMK, z.s. naleznete

zde