Projekt Evropa- třída Bříza

Druhým letošním projektem třídy Bříza byl kontinent Evropa. Navázali jsme tak na malý projekt Moje místo ve vesmíru a také na kosmické příběhy.

Zabývali jsme se přírodními podmínkami, jednotlivými státy, jazyky, Evropskou unií a hlavně využili spousty pomůcek a her, které k Evropě máme. Jeden den jsme věnovali vaření typických evropských jídel, podle jednotlivých států. Tvořili (a stále tvoříme) papírové modely známých staveb. Navštívili jsme Evropský dům v Praze, kde jsme získali nejen informace o fungování Evropské unie, ale dostali jsme každý i pěknou mapu a pracovní sešit Hra o Evropě.vaření

Závěrečné prezentace pak probíhaly během několika dnů, velká část dětí si tentokrát práci připravovala v PowerPointu, většina vůbec poprvé. Učili se, jak informace hledat, ale i jak program ovládat a práci představit ostatním. Většina prací se týkala jednotlivých států (Belgie, Francie, Španělsko, Irsko, Švýcarsko, Itálie, Dánsko), získali jsme často velmi podrobné informace i o dalších tématech: jedna prezentace byla o sopkách, další o zálivech a mořích, jedna o jazycích, o Římu, jídle v Evropě a další o hudebních nástrojích.

Vzhůru do Novověku!