Tématem minulého týdne byly opakované prohlídky na výstavě o Josefu
Čapkovi. Naši spolužáci se rozdělili do skupin, ve kterých si připravili
prezentaci a aktivity k plakátům. Pečlivě si vše připravili a následně
odprezentovali.

Výstava probíhala od 2.5. do 6.5. v aule školy. Pozvali jsme na ni mladší
spolužáky. Ti se na výstavě po skupinkách střídali.
Jednotlivé skupiny jsme pak jako reportéři oslovovali a ptali se jich na
pocity a postřehy z výstavy.
Zde jsou postřehy některých účastníků výstavy.

Třída Jeřáb
Učitelka Markéta:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Na prohlídku jsem se velmi těšila a splnilo to mé očekávání a prezentace
se povedly.
Jaký plakát nebo plakáty se vám líbili a co přesně ?
Líbily se mi všechny plakáty a jejich zpracování a propojení na
plakátech.

Učitelka Lucka:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Dle mého to byly kvalitní prezentace, které byly dobře nacvičené.
Jaký plakát nebo plakáty se vám líbili a co přesně ?
Všechny plakáty jsou moc hezky propracované a zaznělo tady hodně
nových informací o Josefu Čapkovi.

Matěj a Honza:
Nám se to velmi líbilo a bylo tady spousta nových informací.

Eliška a Ema:
Bylo to pěkné velmi se nám líbily prezentace a potom ta stanoviště a co
nás nejvíce bavilo, tak bylo čtení knížky.

Třída Dub

Učitelka Štěpánka:

Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbila se mi celá prezentace, tím že to někdo vyprávěl, tak mě to
neodradilo.
Dozvěděla jsem něco nového?
Věděla jsem, že byl v koncentračním táboře, ale nevěděla jsem, že tam
by 6 let.

Učitel Jarda:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Byla to hezky zpracovaná prezentace, líbilo se mi, že tady máte RUR to
mě překvapilo.
Co se vám líbilo nejvíce?
Nejvíce se mi líbilo, že jste tady měli i jiné aktivity než tu prezentaci.

Jiří:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbilo se mi, že jsem si to nemusel číst, ale že to někdo vyprávěl.
Co se vám líbilo nejvíce?
Líbila se mi dílna, kde se četlo a křížovka.

Čeněk:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbilo se mi, že jste to měli dobře zpracované a dobře nacvičené.
Co se vám líbilo nejvíce?
Dílna skládání obrázků.

Anna:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbilo se mi pěkné zpracování a pěkné plakáty.
Co se vám líbilo nejvíce?
Že tam bylo hodně informací a dílen.

Třída Bříza
Učitelka Zdena:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace ?
Pěkné to bylo, líbil se mi dobrý závěr, a dobře nacvičené
bylo to přínosné jak pro učitele, tak pro mladší spolužák
Co se vám líbilo nejvíce ?
Závěr prezentace – citát od Josefa Čapka.

Učitelka Zuzka:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Prohlídka byla dobra moc se mi to líbilo.
Co se vám líbilo nejvíce?
Plakáty a hodně aktivit pro děti.

Třída Buk
Učitelka Iva:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Prezentace se mi líbila dobré zpracování, měli jste to dobře zpracované.
Co se vám líbilo nejvíce?
Nejvíce si mi líbil konec prezentace – Josefův citát, měli jste to dobře
nastudované.

Třída Borovice
Učitel Petr:
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbilo se mi to moc, měli jste to dobře nacvičené, připadal jsem si jak v
muzeu.
Co se vám líbilo nejvíce?
Nejvíce se mi líbily japonské knihy a plakáty.

Jakub, Dan, Justin,
Jak se vám líbila prohlídka a prezentace?
Líbily se nám pěkné obrázky, a plakáty.
Co se vám líbilo nejvíce
Nejvíce se nám líbilo japonské knihy – RUR.

Za 9.M reportéři Jakub a Jindřich