Úvod 5 Školní družina

Školní družina

Úkolem i cílem školní družiny je výchovně-vzdělávací proces, nejen bezpečné hlídání dětí. Děti si potřebují spolu hrát, sportovat, odpočívat, tvořit, získávat nové dovednosti, zpívat, učit se spolupracovat, tmelit kolektiv, řešit problémy a nedorozumění. Je třeba se společně zastavit a povídat si, probrat důležité a zajímavé věci. Nově chceme zavést možnost dále pracovat na rozpracované školní práci, na projektech i práci na pomůckách.

Rozvrh školní družiny

Osvědčilo se nám mít každý den v týdnu zaměřený na jednu hlavní náplň. Samozřejmě se činnosti prolínají a není nic striktně dáno. Pouze ve čtvrtek odchází celá družina ve 14h ze školy pryč. S výjimkou dětí přihlášených do výtvarného kroužku L. Pívalové, která si odvádí svou skupinu.

Rozvržení je následující:

Pondělí – Výtvarný den – zahajuje se vždy nová tvorba na týden (různé techniky, malování atd.)
Úterý – Dramatické hry (improvizace, pantomima)
Středa – Kulinářský den – vaření, pečení, stolování, recepty, zdravá strava
Čtvrtek – Turisťák – v čase 14 – 16 hodin – procházky do lesů a hřišť v okolí školy, přírodovědné hry
Pátek – Logické hry a hlavolamy, prohlídka staveb ve stavebnicové místnosti a společný úklid

Naše školní družina

Vzhledem k Montessori pedagogice dáváme dětem možnost svobodné volby a využíváme okamžitého zájmu a inspirace dětí. Klademe důraz na celkový harmonický rozvoj všech dětí s respektováním jejich individualit. Ale samozřejmě jsou zde pravidla platná pro všechny, které se na začátku společně tvoří a také vstupem do družiny děti stvrzují svým podpisem, že je budou dodržovat.

Místa, kam chodí v úterý ŠD na poznávací výlety