Školní psycholog

Vážení rodiče,

Na naší škole působí školní poradenské pracoviště.

Služby pro Vás a Vaše děti jsme rozšířili o možnost individuálních setkávání se školním psychologem a školním speciálním pedagogem u nás ve škole.

Obě kolegyně se pravidelně v návštěvě školy střídají a pro žáky, pedagogy, asistenty a zákonné zástupce jsou k dispozici vždy v pondělí od 9:00 do 13:00 hodin na ZŠ Pařížská nebo kdykoliv dle individuální dohody na ZŠ Norská.

Veškeré poradenské služby jsou pro žáky a zákonné zástupce poskytovány zdarma. Školní poradenské pracoviště pracuje vždy podle zakázky. Školní poradenské pracoviště provádí základní, vstupní pohovory, depistážní činnost, mapování klimatu třídy, základní nastavení pravidel a vztahů v kolektivu, metodickou podporu pro pedagogy a asistenty pedagoga.

Další individuální činnost se žákem zahajuje vždy po konzultaci se zákonnými zástupci a po udělení jejich souhlasu k činnosti.

 

Školní psycholog – Mgr. Andrea Postolková, postolkova.andrea@zsnorska.cz, mob: 736 482 428

Školní speciální pedagog – Mgr. Klára Štrachová, strachova.klara@zsnorska.cz, mob: 733 712 253