Zápis do 1. tříd ZŠ Montessori pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Montessori na školní rok 2021/2022 se koná

online v termínu 6. – 17. dubna 2021 přes odkaz na webových stránkách školy Základní škola a Mateřská škola Norská 2633 nebo kliknutím na přihláška online

podáním žádosti v budově Základní školy a Mateřské školy Norská 2633 v termínu 12. – 17. dubna 2021

 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Podmínky přijetí