Ze života školy

Májový projekt

V druhém květnovém týdnu proběhl v třetím trojročí Májový projekt. V rámci projektu si dospívající i učitelé vybrali vlastní čtyřdenní projekt. Jejich úkolem bylo vybrat si něco, co je bude bavit, být venku, pracovat ideálně rukama, udělat něco, co chci dlouho vyzkoušet apod. Projekt si naplánovali, provedli a v následujícím týdnu odprezentovali.

V tomto týdnu se dospívající a učitelé proměnili například v 8 kuchařů, 18 sportovců, 10 zahradníků a 5 muzikantů. Vzniklo 10 uklizených a zkrášlených pokojů, byly upěčeny tři nádherné dorty, vznikl příběh a píseň s videoklipem, horní část houslí, jedna psí bouda a vydlážděná zahrada, několik obrazů, trailová trasa na kolo, Cosplayový kostým Tristany, přečetly se minimálně dvě knihy a nebo byla posekána hromada dříví.

Následující týden proběhly prezentace všech úžasných prací a bylo na co koukat. Za třetí trojročí Markéta Nečasová.

 

Odkaz na video pekáč buchet zde

 

 

Celoročně mají naši dospívající jednu z možností, jak pracovat na upevňování znalostí
z češtiny, psát vlastní texty – konkrétně úvahy k větám týdne. O jednu, na téma Úžasnost lidského života, se s vámi chceme podělit. Napsala ji sedmačka Patricia.

 

Život (21. 5.)
Snažím se přemýšlet nad tím, v čem je vlastně úžasný lidský život, proč
tady vlastně jsme?
Je všechno náhoda, nebo prostě žijeme v době, která rozhoduje
všechno za nás, a nejde to změnit? Děje se všechno tak, jako by to bylo
už dávno určeno? Je život jen jedna velká hra?
Možná, že jsme tu proto, že je to předem dané, možná náš život
můžeme změnit, ale možná je příliš pozdě na to, abychom to mohli
změnit. Ale někdy se stane, že v životě nastane problém. Něco se třeba
změní, ale všechno končí stejně. Hra končí a my můžeme odejít, ale co
nastane po smrti? Čeká nás odpočinek, nebo znovuzrození?
Kdybych nežila, bylo by mi všechno lhostejné. Jenže jsem tady a žiji!
Poznala jsem spoustu nových lidí, na kterých mi záleží, a nechtěla bych
je nikdy opustit. Ale člověk dospívá, opouští svůj starý život a ten nový
na něho čeká.
Patricia Jindráková

 

 

Jak probíhá vzdálená korovýuka očima matky a učitelky zároveň

 

III. trojročí

(79 žáků, 4 třídy: 3x 7. a 8. ročník - 20, 20 a 15 žáků a 24 žáků 9M)

Měli jsme náskok, protože nás jednak uzavření škol zastihlo na jarních prázdninách a především jsou dospívající ve třetím trojročí (i jejich učitelé) zvyklí na práci s týdenním Plánem práce, znají a denně používají papírové zapisovací tabulky na nástěnkách, ke komunikaci používáme školní Gmail účty a Google učebny, byť ty byly spíše spící zásobou materiálu. V úterý 10.3. jsme začali testovat prostředí Meetu. Ve středu 11.3. jsme se sešli ve škole/online a začali řešit podmínky a pravidla ve kterých budeme moci dočasně fungovat

Ve čtvrtek 12.3. jsme rozeslali informace o distanční výuce a dotazník rodičům, že Samostatně Organizovaná Práce bude probíhat doma 9-12 hodin, poslali návod k Meetům a obsluze Google Classroom, v dotazníku jsme se ptali, mají-li technické vybavení k vzdálené výuce - počítač, sluchátka, mikrofon, prostor ap., technické potíže jsme pak během víkendu řešili a rozváželi jsme školní notebooky těm, co měli doma nevyhovující počty počítačů

Od pondělí 16.5. jsme se začali scházet se žáky. První tři dny jsme všichni testovali Meet a učili se sami i žáky, jak funguje Google Classroom - nebylo to snadné, učitelé měli často náskok půl dne před žáky a někdy ani to ne. Využili jsme digitálních dovedností našich UNŽ (učitelů v zácviku z projektu Učitel Naživo), Aneta s Jakubem nám udělali školení k využití Google Prezentací, Formulářů, Jamboardu, Meetu Quizletu a dalších aplikací. Další možnosti pro distanční vzdělávání získáváme sami z různých zdrojů, vytvořili jsme si tabulku s odkazy pro žáky i pro učitele, tak, aby nám neunikly všechny nově otevřené zdroje.

Využíváme Plán, zapisovací tabulky v Google Doc, nástěnky v Milanote, učební materiály nahráváme do Google Classroom. Každý učitel pak objevuje další technické možnosti, stránky a aplikace.

Setkáváme se s žáky pravidelně (podle Plánu) každý den v 9:00 po skupinách, poloviny tříd (9-12 osob) s učitelem společně kromě popovídání projdou, co je v Plánu, kdo, kde má být, mimořádné nabídky nebo výzvy, upozorňujeme se na nové vychytávky platforem, které využíváme, žáci ukazují svůj plán práce na den.

Od druhé poloviny prvního týdne distanční výuky jsme pak začali nasazovat on-line hodiny. Většina hodin byla nabídková, podobně jako ve škole. Žák si sám ráno naplánuje práci na celý den, zapíše se do tabulek a pak se připojuje na jednotlivé meety k učiteli, který je v Plánu vypsaný. Některé nabídky jsou pro konkrétní žáky nebo skupiny. Postupně jsme objevovali, co všechno v online hodinách nefunguje a jak musíme vysílání upravit tak, aby posluchače neuspávalo, i když žáky nevidíme, jak žáky aktivovat, jak dělit na skupiny ap.

Následující týdny byly velmi náročné pro všechny, někteří žáci začali pracovat velmi rychle a dobře, jiní ale potřebovali pomoc, o kterou někdy ani nevěděli, že si mají říct. Velmi záhy se ukázalo, že tahle on-line výzva/zábava tu bude o dost déle než měsíc, takže během druhého týdne distanční výuky jsme konzultovali individuální práce všech klubů tak, aby je žáci mohli převést do neživé varianty (klubová témata: Pravěk a Starověk, Rostliny, Česká republika, Energie). Z pomůcek tvořili pracovní listy, prezentace nahrávali do učeben, a sami prezentovali na Meetech spolužákům. Postupně jsme začali také nasazovat Aktuality, kde žák prezentuje 20-25 minut téma, které si vybral. Využíváme sdílených dokumentů, prezentací a jamboardů ke kladení otázek a psaní zpětné vazby.

Čtvrtý týden si učitelé připravili úvodní ochutnávku nových klubů (20. století, Živočichové, Lidé a Země, Vlnění), na konci týdne se žáci rozdělili a postupně si vybrali nová témata pro své letošní čtvrté individuální práce. Objevili jsme kouzlo individuálních a velmi malých skupin nejen při práci v cizích jazycích. Část žáků hodně využívala možnosti konzultací s různými učiteli, ať už probírali konkrétní látku nebo technický problém.

Hodně jsme s žáky řešili, kolik času tráví u počítačů a kolik venku, že nabídky nejsou povinné, že si mají práci rozkládat do delšího časového období a sami jsme výuku rozložili do 14 hodin tak, aby měli možnost výběru a zároveň stihli i další práci školní i jinou.

Individuálně řešíme ty, pro něž je množství povinné práce i tak příliš velké a ty žáky, kteří se z různých důvodů distanční výuky neúčastní, přičemž se to dohromady týkalo asi 4 žáků.

V naší škole neznámkujeme v žádném ročníku ani při prezenční výuce. Odepisujeme do učeben tedy žákům tak, aby bylo jasné, jestli splnili zadání, správnost komentujeme nebo řešíme osobně na meetech nebo na společných kontrolách, kam si žáky zveme.

Snížili jsme postupně počet povinností na dvě práce z češtiny, dvě z matematiky, dvě z angličtiny, jednu z “klubu” (zeměpisný, dějepisný, přírodovědný, fyzikální), kde jsou právě zapsáni a práce z druhého jazyka s tím, že je doporučováno (hlavně budoucím gymnazistům) pracovat i v dalších předmětech. Chemie je vypisována zvlášť.

V šestém a sedmém týdnu vzdálené výuky probíhaly on-line konzultace v tripartitách.

V osmém týdnu jsme snížili množství povinností tím, že povinnost může být nahrazena přítomností na nabídce (meetové s učitelem) a představili Májový projekt.

V devátém a desátém týdnu distanční výuky se snad dostaneme k tomu, k čemu nebylo možné z počátku karantény ani navádět. Májový projekt nechává dospívajícím téměř dva týdny prostor na to něco vyrobit, dokončit, přijmout výzvu, na závěr budou svůj projekt krátce prezentovat ostatním. Nadále se budeme ráno setkávat na Meetech, abychom sdíleli, jak jsme pokročili. Učitelé se totiž také přidávají. Takže se budeme těšit na psané příběhy, háčkovanou dečku, stavbu sauny, dráhu na cyklokros, zmapovaný pozemek, zahradní jezírko a několik vymalovaných pokojů.

II. trojročí

(4.- 6. ročník, 3 třídy: 3x 30)

Od druhého týdne se stateční učitelé druhého trojročí nechali vyškolit a bez předchozí znalosti se ponořili do tajů Google Classroom. Nejprve jen nahrávali materiály pro práci do Učeben, většinou k výběru, jen někdy jsou povinné a vždy ve velmi rozumném množství např. jeden dva listy z češtiny, totéž z matematiky, 2 práce z angličtiny a jedna z Kosmické výchovy na celý týden. I pro jejich žáky to bylo velmi náročné, protože ti google účty dosud neměli a ani neuměli narozdíl od jejich starších sourozenců a kamarádů používat často nejen Google Drive, ale někteří ani počítač nebo mobil. Velký obdiv patří jim všem. Včetně učitelů, kteří po pár týdnech začali pravidelně vysílat on-line hodiny, využívat Google Prezentace, Jamboard, dokumenty ap, dokonce natáčí videa s práci s Montessori pomůckami. Žáci se setkávají několikrát týdně se svým učitelem, většinou po ročnících, mohou číst s angličtinářkou společně knihu nebo si navzájem prezentují, co četli česky, mají matematiku s doma vystříhanou pomůckou. Paní asistentka nabízí dvakrát týdně vaření, v předstihu posílá do učebny recepty a seznam surovin a s žáky pak přes Meet vaří. Jsou skvělí!

I.trojročí

(1.-3. ročník, 100 žáků: 4x 25)

Učitelé posílali od začátku svým žáčkům materiály mailem, většina prací byla dobrovolná. Některé učitelky natáčely videa, inspirovaly k pobytu venku, k různým pokusům a práci na něčem doma. V posledním týdnu se i tady už učitelkám stýskalo a navazují kontakt s třídou přes Meet. Na meetu mají prezentace už i někteří žáčci a vypráví svým spolužákům např. o Harry Potterovi či o varanech. Žáci pracují rovněž na angličtině, kdy využívají zjednodušenou četbu na stránkách readinga-z.com (přicházejí následně na meet, kde svoji knížku čtou svým učitelkám), dále si procvičují slovní zásobu na různých webových stránkách.

Petra Pilátová (učitelka ve III. trojročí, matka žáků ve druhém a třetím trojročí)

 

 

Jak jsme vyráběli mantu obrovskou

 

6. - 10. ledna třetího trojročí vyrazilo na naše oblíbené místo v Jizerských horách do Janova nad Nisou. Jelo 13 osmáků a pět deváťáků. Janov máme rádi, protože si v chalupě můžeme sami vařit a je celá naše a zároveň pár kroků od ní má ateliér arménský sochař Stephan Shamilyan, se kterým máme výbornou spolupráci už mnoho let. Tentokrát jsme u něj v ateliéru společnými silami vyrobily mantu obrovskou, která vás bude vítat ve vstupní hale do třetího trojročí. I běžky jsme vyzkoušeli, měli jsme obrovské štěstí na sníh, protože jsme tam byli v době mezi dvěma oblevami. Podařilo se nám obnovit "družbu" s Montessori školou v Jablonci nad Nisou, kde skupinka lidí strávila jeden odpočinkový den. A tento výjimečný výjezd je dokonce zdokumentován ve zprávičkách na Déčku - podívejte se.

Video

Koncert pro klub - děkujeme!

V úterý 18. června jsme dovršili dlouho plánovanou a připravovanou akci - koncert pro klub. Vzhledem k potřebě více a častěji trávit výukový čas se skupinami dětí v klubu, navrhla naše Metrine dětem během pátečních dílen Club reconstruction workshop. Několikrát se žáci druhého trojročí scházeli, vymýšleli, navrhovali, rozkreslovali a plánovali. A nebáli se toho. Aukce obrazů, které bylo třeba namalovat. Placky, které bylo nutno navrhnout, překreslit a vyrobit. Připravovat, vařit, smažit, balit, přelévat, nerozlévat, prodávat, vypít a sníst mnoho dobrot. A nakonec co nejlépe natrénovat nové anglické písničky. K tomu se přidalo pár dalších neplánovaných projektů jako bylo rámování obrazů s Lukášem, který se nás také nelekl (díky!), příprava plakátů, rozpisů, cedulek, cenovek, jmenovek a nástěnek... ozvučení, sezení, jezení. Nebylo by to ovšem nic platné, kdyby nepřišlo opravdu velké množství nadšených a milých rodičů, kteří byli ochotní hrát s námi (a hlavně s Petrem) hru na boháče a obrázky vydražit! Moc děkujeme všem za úžasnou atmosféru a nemalý příspěvek na zútulnění školního klubu, celkem, včetně zisku z prodeje placek se vybralo 38 026 korun. Velké díky všem! O konkrétním využití peněz vás budeme informovat, některé z návrhů visí před šicí dílnou na nástěnce. Další naše originální monte placky budou na prodej na zahradní slavností příští středu.

Fotky na rajčeti: zde.