Ze života školy

Jak jsme vyráběli mantu obrovskou

 

6. - 10. ledna třetího trojročí vyrazilo na naše oblíbené místo v Jizerských horách do Janova nad Nisou. Jelo 13 osmáků a pět deváťáků. Janov máme rádi, protože si v chalupě můžeme sami vařit a je celá naše a zároveň pár kroků od ní má ateliér arménský sochař Stephan Shamilyan, se kterým máme výbornou spolupráci už mnoho let. Tentokrát jsme u něj v ateliéru společnými silami vyrobily mantu obrovskou, která vás bude vítat ve vstupní hale do třetího trojročí. I běžky jsme vyzkoušeli, měli jsme obrovské štěstí na sníh, protože jsme tam byli v době mezi dvěma oblevami. Podařilo se nám obnovit "družbu" s Montessori školou v Jablonci nad Nisou, kde skupinka lidí strávila jeden odpočinkový den. A tento výjimečný výjezd je dokonce zdokumentován ve zprávičkách na Déčku - podívejte se.

Video

Koncert pro klub - děkujeme!

V úterý 18. června jsme dovršili dlouho plánovanou a připravovanou akci - koncert pro klub. Vzhledem k potřebě více a častěji trávit výukový čas se skupinami dětí v klubu, navrhla naše Metrine dětem během pátečních dílen Club reconstruction workshop. Několikrát se žáci druhého trojročí scházeli, vymýšleli, navrhovali, rozkreslovali a plánovali. A nebáli se toho. Aukce obrazů, které bylo třeba namalovat. Placky, které bylo nutno navrhnout, překreslit a vyrobit. Připravovat, vařit, smažit, balit, přelévat, nerozlévat, prodávat, vypít a sníst mnoho dobrot. A nakonec co nejlépe natrénovat nové anglické písničky. K tomu se přidalo pár dalších neplánovaných projektů jako bylo rámování obrazů s Lukášem, který se nás také nelekl (díky!), příprava plakátů, rozpisů, cedulek, cenovek, jmenovek a nástěnek... ozvučení, sezení, jezení. Nebylo by to ovšem nic platné, kdyby nepřišlo opravdu velké množství nadšených a milých rodičů, kteří byli ochotní hrát s námi (a hlavně s Petrem) hru na boháče a obrázky vydražit! Moc děkujeme všem za úžasnou atmosféru a nemalý příspěvek na zútulnění školního klubu, celkem, včetně zisku z prodeje placek se vybralo 38 026 korun. Velké díky všem! O konkrétním využití peněz vás budeme informovat, některé z návrhů visí před šicí dílnou na nástěnce. Další naše originální monte placky budou na prodej na zahradní slavností příští středu.

Fotky na rajčeti: zde. 

Klíčava - druhé trojročí

Během druhého červnového týdne se všechny tři třídy druhého trojročí vystřídaly na krátkém školním výletě na Klíčavských boudách. Všechny výpravy byly na Křivoklátě, všichni dostali výborný oběd a všichni se byli podívat v hrázi přehrady a v expozici Lesů České republiky, všichni jeli vlakem. Některé další speciality pak měly jednotlivé třídy rozdílné. Třída Buk si odhlasovala dlouhou prohlídku interiérů hradu Křivoklát, třída Bříza využila pohostinnosti nejmenovaných obyvatel nedaleké Sýkořice a využila chladivých možností brodu na Berounce. Některé třídy zvládly hrát i společné hry a písně, jiní hráli pinčes a kulečník ve všech volných chvílích. Moc jsme si to užili, poznali jsme se navzájem v nových nestudijních situacích. Velmi také děkujeme všem rodičům, že se k nám na první večery vždy připojili! Vařili jsme si sami a přebývající potraviny jsme pak zpracovavávali jako občerstvení na úterní koncert.

Fotky Bříza: zde

Čtení prvnímu trojročí

Dne 7. května jsme u nás ve škole uskutečnili "Čtení prvnímu trojročí". Žáci druhého trojročí si přinesli svou oblíbenou pohádkovou knihu a v 2-4 členných skupinkách předčítali ve čtyřech dvacetiminutových blocích svým mladším spolužákům z prvního trojročí. Čtení probíhalo na různých místech po celém patře školy, na chodbách, ve třídách, v knihovně, mladší si vždy našli "hnízdo", ve kterém pak poslouchali přednes svých starších spolužáků. Starší byli dobře připraveni, vytvořili si poutavé plakáty, někteří pilně trénovali přednes doma, četli po příbězích, či se při čtení střídali v menších úsecích. Někteří měli připravené i pracovní listy, doprovodné kreslení či otázky k příběhu, o kterém si pak s posluchači vyprávěli. Bylo také skvělé, že starší žáci nečetli jen mladším, ale vlastně také sami sobě navzájem. Že se u toho dobře bavili, je patrné z přiložených fotek. Už teď se těšíme na další akci v podobném duchu.

Více fotek najdete zde.

Zažij svůj domov

Naše škola se podílí na pilotáži vzdělávacího programu Zažij svůj domov v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na zážitkové aktivity v lese a ve městě, seznámení s okolím školy, komunitou a přírodním prostředím, řešení krizových situací, získání navigačních a orientačních schopností. Cílem projektu je propojit aktivní pohyb a hry s vzdělávacími tématy ve více oblastech, netýká se tedy jen map a orientace, ale třeba i přírodních podmínek, chování živočichů, přípravy a pobytu v přírodě, ale také se zaměřuje na čtenářskou, mediální a digitální gramotnost.

Během podzimu tyto aktivity, pomůcky, pracovní listy a úkoly ověřovala třída Borovice, během jara pak třída Buk. Technicky náročnější akce jsme testovali v celém druhém trojročí. Žáci kromě mnoha pomůcek a aktivit ve třídách zkoušeli na hřišti a v tělocvičně orientaci podle plánku v šachovnici nebo v bludišti, kdy absolvovali trasu s použitím elektronického čipu na jednotlivých kontrolách. Čeká nás zkušební závod v orientačním běhu v okolí školy.

Dospívající ve třetím trojročí budou testovat program pro 8. - 9. třídu v průběhu května a června. Více ve fotogalerii zde.