Ze života školy

9. 11. 2018 Setkání s paní Havlůjovou

Do školy za námi přišla paní Miluška Havlůjová se svou praneteří Gábinou Havlůjovou, kladenskou historičkou. Paní Miluška vyprávěla svůj silný příběh z padesátých let, kdy se stala nevinnou obětí komunistických vyšetřovatelů a pokroucené justice. Byla ve vězení za pokus zastat se svého neprávem odsouzeného otce, v době, kdy měla maličkého syna. Její příběh všechny dojal. Gábina vyprávěla o své cestě za hledáním hrobu generála Vojcechovského, legionářské legendy, kterého odvlekla sovětská tajná policie hned po skončení 2. světové války do gulagu na Sibiř, odkud se již nikdy nevrátil. I tenhle příběh byl velmi silný až neuvěřitelný. Děkujeme oběma za vyprávění.

p. havlůjova

22. – 25.10.2018 Výjezd do Českosaského švýcarska.

Hudba, zeměpis, dějiny, práce, vaření - tím vším jsme se stihli zabývat ve třech dnech strávených u Jonatana Na Výsluní.

foto2

foto3

Říp 10.-11.10. 2018

Se zájemci z třetího trojročí jsme vyrazili na dvoudenní expedici na Říp. První den jsme cestou navštívili centrum experimentální archeologie v Ledčicích, kde jsme si vyzkoušeli „čtení“ pravěké krajiny, jak se zakládaly osady v pravěku nebo to, že vykopat jámu na mamuty losím parohem byl holý nesmysl. Přes Říp – symbol češství a centrum Českého středohoří jsme se dostali do Roudnice nad Labem a druhý den objevovali její historii.

říp

říp 2

foto12

CLIL

„Měli jsme dneska CLIL o Elizabeth the First!“

Někteří naši rodiče asi netuší, co tím potomek myslí. CLIL (Content and language integrated learning) – je vzdělávací metoda, která propojuje odborný obsah s výukou určitého jazykového jevu. Před čtyřmi lety jsme jako pilotní škola ověřovali řadu učebnic Labyrint, které jsou zaměřené na propojení jednotlivých oborů s angličtinou. Máme k dispozici učebnice a pracovní sešity k matematice, občanské výchově, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu ve dvou jazykových úrovních – A1 a A2. K těmto materiálům patří i zvukové nahrávky a deskové hry. Zkratku CLIL tak žáci druhého a třetího trojročí přijali jako další z možností, jak se věnovat s učitelem cizímu jazyku. Využíváme materiálů pravidelně, především v návaznosti na jednotlivé projekty nebo oblasti, kterým se zrovna ve třídách věnujeme. Obrovskou výhodou učebnic je dostatečné množství zjednodušených textů a úloh v dané jazykové úrovni a zároveň obsah odpovídající požadavkům českého kurikula. V druhém i třetím trojročí se v práci s CLILem prostřídali úplně všichni naši učitelé ovládající angličtinu, většina opakovaně a systematicky. Vzhledem k tomu, že primárně jsou úrovně A1 určené pro 6. až 7. ročník a A2 pro 8. a 9.ročník, ale rozložení témat někdy neodpovídá našim potřebám, pružně využíváme jen některé texty nebo aktivity i pro mladší žáky. Většina žáků si hodiny CLILu oblíbila, rádi se věnují konkrétním odborným tématům hlouběji a angličtinu pak vstřebávají spíš mimochodem.

K řade učebnic existují i online hry na dlouhé zimní večery nebo domácí procvičování: https://clil.openschool.cz/herni-zona.php

Kladenské století 21.9.2018

Druhé trojročí se připojilo k oslavám a připomínce stoletého výročí založení republiky. Město Kladno ve spolupráci s mnoha spolky a organizacemi připravili 21.9. pro děti a veřejnost stanoviště a úkoly. Na náměstí Starosty Pavla jsme tedy kromě tvoření v dílničkách shlédli módní přehlídku a skvělé divadelní představení o první republice. Na různých místech jsme pak plnili další úkoly, cvičili a seznamovali se sokolským hnutím, pátrali po zajímavostech kladenského zámku a nestihli vyběhnout schody v Podprůhonu. Po víkendu jsme se potom znovu věnovali událostem, o kterých jsme se dozvěděli v pátek. Třídu Buk čeká od října projekt Novověk a nás všechny další připomínky výročí republiky, tak se nám postupně skládá obraz toho, jak to tehdy třeba mohlo být.