Ze života školy

CLIL

„Měli jsme dneska CLIL o Elizabeth the First!“

Někteří naši rodiče asi netuší, co tím potomek myslí. CLIL (Content and language integrated learning) – je vzdělávací metoda, která propojuje odborný obsah s výukou určitého jazykového jevu. Před čtyřmi lety jsme jako pilotní škola ověřovali řadu učebnic Labyrint, které jsou zaměřené na propojení jednotlivých oborů s angličtinou. Máme k dispozici učebnice a pracovní sešity k matematice, občanské výchově, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu ve dvou jazykových úrovních – A1 a A2. K těmto materiálům patří i zvukové nahrávky a deskové hry. Zkratku CLIL tak žáci druhého a třetího trojročí přijali jako další z možností, jak se věnovat s učitelem cizímu jazyku. Využíváme materiálů pravidelně, především v návaznosti na jednotlivé projekty nebo oblasti, kterým se zrovna ve třídách věnujeme. Obrovskou výhodou učebnic je dostatečné množství zjednodušených textů a úloh v dané jazykové úrovni a zároveň obsah odpovídající požadavkům českého kurikula. V druhém i třetím trojročí se v práci s CLILem prostřídali úplně všichni naši učitelé ovládající angličtinu, většina opakovaně a systematicky. Vzhledem k tomu, že primárně jsou úrovně A1 určené pro 6. až 7. ročník a A2 pro 8. a 9.ročník, ale rozložení témat někdy neodpovídá našim potřebám, pružně využíváme jen některé texty nebo aktivity i pro mladší žáky. Většina žáků si hodiny CLILu oblíbila, rádi se věnují konkrétním odborným tématům hlouběji a angličtinu pak vstřebávají spíš mimochodem.

K řade učebnic existují i online hry na dlouhé zimní večery nebo domácí procvičování: https://clil.openschool.cz/herni-zona.php

Kladenské století 21.9.2018

Druhé trojročí se připojilo k oslavám a připomínce stoletého výročí založení republiky. Město Kladno ve spolupráci s mnoha spolky a organizacemi připravili 21.9. pro děti a veřejnost stanoviště a úkoly. Na náměstí Starosty Pavla jsme tedy kromě tvoření v dílničkách shlédli módní přehlídku a skvělé divadelní představení o první republice. Na různých místech jsme pak plnili další úkoly, cvičili a seznamovali se sokolským hnutím, pátrali po zajímavostech kladenského zámku a nestihli vyběhnout schody v Podprůhonu. Po víkendu jsme se potom znovu věnovali událostem, o kterých jsme se dozvěděli v pátek. Třídu Buk čeká od října projekt Novověk a nás všechny další připomínky výročí republiky, tak se nám postupně skládá obraz toho, jak to tehdy třeba mohlo být.

Za TGM na Lány 14.9.2018

Město Kladno připravilo pro školáky na 14. září výlet do Lán. Třídy Buk a Bříza využily možnosti a zúčastnily se celé akce. Jeli jsme vlakem na Stochov, cestou nás bavili kostýmovaní průvodci a pak jsme si prohlédli Masarykův salonek. Autobusy nás převezly do Lán k muzeu, kde byla pro jednotlivé třídy připravená prohlídka expozice o T. G. Masarykovi a období první republiky v souvislostech s rozpadem Rakouska - Uherska, První světovou válkou i s legionáři. Mluvili jsme s četníkem, který zvědavcům popsal, jaká byla práce četnictva. Pro všechny pak bylo venku připravené občerstvení. Na desátou hodinu jsme se vypravili na lánský hřbitov, kde se právě odehrávala státní pietní akce při příležitosti výročí úmrtí našeho prvního prezidenta. Sledovali jsme kladení věnců, dočkali se státní hymny, prohlédli jsme si hrob, zamávali do kamery a pak se znovu vrátili k muzeu. Někteří využili možnost podívat se do zahrady lánského zámku a do skleníku, jiní se vrátili do muzea. Zpátky jsme jeli znovu autobusem a pak vlakem do Kladna.

VÝSLUNÍ - TŘÍDA IVY 8.-12.6.2018

Výsluní - pátek 8.6. třída Ivy

Posíláme pozdrav ze školy v přírodě z Chřibské,Pátek - cesta proběhla dobře a u Jonatana nás čekala výborná rajská omáčka. Odpoledne jsme si se sluníčkem nad hlavou zahráli několik her a pak jsme šli na výpravu do blízkého okolí. Brodili jsme se v potoce a osvěžili jsme se koupačkou v rybníku. Strávili jsme hezký večer u ohníčku a zpívali jsme s kytarou. Rozděleli jsme se do týmů a promysleli jsme témata na zítřejší hudebně dramatický den. Po závěrečné ňamce, kdy jsme opékali sladký chléb s cukrem a skořicí jsme zalezli do spacáků a těšili se na další den.

IMG 0575

 

Výsluní - sobota 9.6.

Po snídani jsme si zasportovali u přehazované a kroketu. Poté nás čekala práce v týmech. Malovali jsme kulisy, cvičili scénky a skládali hudbu na večerní představení. Docela jsme se u toho vyblbli. Za chvíli nás zase čeká další výprava za dobrodružstvím... třída Ivy

IMG 0578

Výsluní Sobota 9.6.

Odpoledne jsme vyrazili do okolních skal. Vyšlápli jsme na Chřibský hrádek. Navštívili jsme i jiné skalní útvary. Čekala nás první výzva - prolézání skalní brány. Všichni to perfektně zvládli. Večer jsme sehráli hudebně dramatické představení. Téma - Vědci hledají poklad ve strašidelném lese. Kulisářům, hudebníkům a hercům se představení moc povedlo.

Výsluní Neděle 10.6.

Dopoledne před svačinou bylo opět sportovní. Zkusili jsme si bedminton, frisbee a petangue. Po svačině jsme ve skupinkách připravovali večerní představení, tentokrát na téma Počítačová hra ve vesmíru. Po poledním klidu začalo pršet, a pršelo, a pršelo...Ale ani to nás neodradilo od dobré nálady a dobrodružství. Vzali jsme si holínky a pláštěnky a vyrazili jsme vstříc tajemnému průlezu v jeskyni, pravda trochu blátivému...Byla to další velká výzva, ale zvládli jí všichni, klobouk dolů. K večeru přestalo pršet. Po večeři následovalo další povedené představení. A večer.....bojovka! Takže vlastně druhá výzva dne! Všichni si ji užili a ve zdraví přežili

Výsluní Pondělí 11.6.

Dnes ráno jsme si zaslouženě přispali. Po snídani jsme si zahráli Parafotbal a stříleli jsme ze vzduchovky. Náplní druhé části dopoledne byl nácvik posledního představení na téma Princezny v době ledové. Po poledním klidu následovala poslední z výzev našeho výletu. Výlet ke skalám a boulder (= lezení v malé výšce). Máme tady opravdu zdatné lezce. Večer jsme shlédli poslední představení, opět bylo parádní. A na závěr jsme si zatancovali v maskách na diskotéce.Legrace, překonávání sama sebe, umění a sport....o tom byla naše škola v přírodě. Díky Jonatane.

VÝSLUNÍ - TŘÍDA JANY 4.-8.6.2018

Výsluní - úterý 5.6.2018

Zdravíme všechny z Chřibské! Máme za sebou první dva dny pobytu a máme už spoustu zážitků. V pondělí (potom, co jsme vybalili, pohráli si, snědli rajskou omáčku s knedlíkem a trochu si aktivně odpočinuli) jsme strávili odpoledne hraním celé řady her přímo na louce před chatkami i v blízkém lesíku. K večeři všichni zbaštili toust. Stihli jsme taky rozdělat oheň, opéct si na něm jablka a zazpívat si. To už se přiblížil čas večerky, a než jsme se všichni umyli nebo alespoň vyčistili zuby, venku se setmělo a děti postupně pousínaly.

Dnes, tedy v úterý, jsme dopoledne po snídani zahájili přehazovanou a kroketem. Po sváče jsme se přesunuli dovnitř a následoval umělecký program. Téma byla pohádka O špinavém princi. Byli jsme rozděleni na tři skupiny. Jedna skupina nacvičovala divadlo, druhá skupina malovala kulisy a třetí skupina s Jonatanem nacvičovala hudbu. Po obědě (rýže s omáčkou a masem) a poledním klidu jsme vyrazili na Chřibský hrádek (již jen zbytky základů) a pak jsme se po technicky náročnějším výstupu a sestupu dostali ve skupinkách k prozkoumání jeskyně. Ti, kteří zrovna neprozkoumávali, si hráli nebo stavěli domečky. K večeři jsme si pochutnali na palačinkách a následovalo představení kulis, samotné divadlo i malý koncert. A tím se dnešní den zakončil. Někteří si ještě museli pořádně vydrhnout nohy, případně jiné části těla, a když vám teď píšu, tak snad už všichni spí. Je až neuvěřitelné, kolik mají děti energie, protože i ve volných chvílích se alespoň honí se psem a řada z nich ještě před budíčkem hrála s míčem na hřišti.

Zdravíme,

Jana + Markéta + Katka + Jonatán a Lenka + všechny vaše děti.

Výsluní středa - 6.6.2018

Zdravíme vás po dalším dni v přírodě! I dnešek nám rychle uběhl. Po snídani jsme se pustili do různých her. Někteří hráli kroket, jiní přehazovanou a další líný tenis, badminton nebo frisbee. Potom, co jsme se nasvačili, jsme se dali do umění.

Tentokrát bylo téma bajka O tvrdohlavé lišce. Opět jedna skupina nacvičovala divadlo, druhá vyráběla rekvizity a třetí nacvičovala hudbu. Samozřejmě byly skupiny prohozené, aby dělaly jiné činnosti než včera. Po obědě, ke kterému byly pečené brambory a rybí filé, jsme vyrazili na dobrodružnou výpravu k rybníku, kde jsme procházeli tunelem, ve kterém tekl potok. Na jeho dně byla značná vrstva bahna, takže jsme se pak museli v rybníku alespoň trochu opláchnout. Měli jsme čas si hrát u potoka, kde někteří lovili žabky a jiné živočichy. Po večeři (knedlíky s vajíčkem) pak po donacvičení následovalo představení bajky. Ještě než šly děti spát, mohly dokoukat film Osm statečných. Dnes většina usnula zase o něco dřív než včera. Ještě jsem zapomněla, že včera jsme oslavili také jedny narozeniny. :-) Děti jinak vypadají spokojeně, určitě se na vás těší, ale téměř si nestýskají.

Zdravíme vás.

Jana, Katka, Markéta, Jonatán, Lenka a děti