Ze života školy

Klíčava - druhé trojročí

Během druhého červnového týdne se všechny tři třídy druhého trojročí vystřídaly na krátkém školním výletě na Klíčavských boudách. Všechny výpravy byly na Křivoklátě, všichni dostali výborný oběd a všichni se byli podívat v hrázi přehrady a v expozici Lesů České republiky, všichni jeli vlakem. Některé další speciality pak měly jednotlivé třídy rozdílné. Třída Buk si odhlasovala dlouhou prohlídku interiérů hradu Křivoklát, třída Bříza využila pohostinnosti nejmenovaných obyvatel nedaleké Sýkořice a využila chladivých možností brodu na Berounce. Některé třídy zvládly hrát i společné hry a písně, jiní hráli pinčes a kulečník ve všech volných chvílích. Moc jsme si to užili, poznali jsme se navzájem v nových nestudijních situacích. Velmi také děkujeme všem rodičům, že se k nám na první večery vždy připojili! Vařili jsme si sami a přebývající potraviny jsme pak zpracovavávali jako občerstvení na úterní koncert.

Fotky Bříza: zde

Čtení prvnímu trojročí

Dne 7. května jsme u nás ve škole uskutečnili "Čtení prvnímu trojročí". Žáci druhého trojročí si přinesli svou oblíbenou pohádkovou knihu a v 2-4 členných skupinkách předčítali ve čtyřech dvacetiminutových blocích svým mladším spolužákům z prvního trojročí. Čtení probíhalo na různých místech po celém patře školy, na chodbách, ve třídách, v knihovně, mladší si vždy našli "hnízdo", ve kterém pak poslouchali přednes svých starších spolužáků. Starší byli dobře připraveni, vytvořili si poutavé plakáty, někteří pilně trénovali přednes doma, četli po příbězích, či se při čtení střídali v menších úsecích. Někteří měli připravené i pracovní listy, doprovodné kreslení či otázky k příběhu, o kterém si pak s posluchači vyprávěli. Bylo také skvělé, že starší žáci nečetli jen mladším, ale vlastně také sami sobě navzájem. Že se u toho dobře bavili, je patrné z přiložených fotek. Už teď se těšíme na další akci v podobném duchu.

Více fotek najdete zde.

Zažij svůj domov

Naše škola se podílí na pilotáži vzdělávacího programu Zažij svůj domov v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na zážitkové aktivity v lese a ve městě, seznámení s okolím školy, komunitou a přírodním prostředím, řešení krizových situací, získání navigačních a orientačních schopností. Cílem projektu je propojit aktivní pohyb a hry s vzdělávacími tématy ve více oblastech, netýká se tedy jen map a orientace, ale třeba i přírodních podmínek, chování živočichů, přípravy a pobytu v přírodě, ale také se zaměřuje na čtenářskou, mediální a digitální gramotnost.

Během podzimu tyto aktivity, pomůcky, pracovní listy a úkoly ověřovala třída Borovice, během jara pak třída Buk. Technicky náročnější akce jsme testovali v celém druhém trojročí. Žáci kromě mnoha pomůcek a aktivit ve třídách zkoušeli na hřišti a v tělocvičně orientaci podle plánku v šachovnici nebo v bludišti, kdy absolvovali trasu s použitím elektronického čipu na jednotlivých kontrolách. Čeká nás zkušební závod v orientačním běhu v okolí školy.

Dospívající ve třetím trojročí budou testovat program pro 8. - 9. třídu v průběhu května a června. Více ve fotogalerii zde.

Páteční dílny

Letos jsme ve druhém trojročí zvolili nový model zapojení výtvarných, pracovních a hudebních činností. Každý pátek nabízíme žákům 4 - 6 dílen. Opakovaně se věnujeme výtvarnému tvoření, zpěvu, muzicírování s kytarou, poslechovým dílnám o významných skupinách nebo autorech, písním nebo příběhům v angličtině, finanční gramotnosti. Tvořila se roztodivná pop-up přání, stínová divadla, koláže, malby k ročnímu období, obrazy z odstřižků nebo knoflíků, filcová zvířátka, souměrní i nesouměrní motýli, velkoplošné mandaly... Tančili jsme, hráli na trubky podle barevných not a často pečeme v klubu. Většinu dílen opakujeme dva pátky po sobě, aby měli žáci možnost si vyzkoušet více technik. Výtvory a zaujetí autorů jsou k vidění ve fotogalerii zde.

Benefiční koncert Tomáše Kluse pro organizaci Debra

Koncem března přišla žákyně 6.M Anička Š. s nápadem uspořádat ve škole sbírku pro charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Připravila si prezentaci o této velmi závažné vrozené kožní nemoci a také sepsala informace do zprávy, která byla posílána rodičům žáků. Následně proběhla sbírka mezi dětmi a učiteli, při které se podařilo vybrat krásných 8900,- Kč. 4. dubna proběhl v prostorách Břevnovského kláštera charitativní "Motýlí" koncert Tomáše Kluse, jehož výtěžek byl rovněž věnován Debře. Před samotným koncertem Anička předala ředitelce Debry jménem naší školy vybranou částku, a pomohla tak k úžasné atmosféře solidarity a podpory, která se celou akcí nesla. Všem, kteří se na vybrání částky podíleli, patří velký Dík. Zvláštní poděkování pak patří Aničce, která svým nápadem naši školu do pomoci zapojila.

Debra 4.4.2019 Klus web 8Debra 4.4.2019 Klus web 13

   

Debra 4.4.2019 Klus web 14  Debra 4.4.2019 Klus web 47    

Více fotografií zde.

https://www.debra-cz.org/aktualita/kridla-kridlum-beneficni-koncert-tome-kluse-pro-debra-cr