Ze života školy

Páteční dílny

Letos jsme ve druhém trojročí zvolili nový model zapojení výtvarných, pracovních a hudebních činností. Každý pátek nabízíme žákům 4 - 6 dílen. Opakovaně se věnujeme výtvarnému tvoření, zpěvu, muzicírování s kytarou, poslechovým dílnám o významných skupinách nebo autorech, písním nebo příběhům v angličtině, finanční gramotnosti. Tvořila se roztodivná pop-up přání, stínová divadla, koláže, malby k ročnímu období, obrazy z odstřižků nebo knoflíků, filcová zvířátka, souměrní i nesouměrní motýli, velkoplošné mandaly... Tančili jsme, hráli na trubky podle barevných not a často pečeme v klubu. Většinu dílen opakujeme dva pátky po sobě, aby měli žáci možnost si vyzkoušet více technik. Výtvory a zaujetí autorů jsou k vidění ve fotogalerii zde.

Benefiční koncert Tomáše Kluse pro organizaci Debra

Koncem března přišla žákyně 6.M Anička Š. s nápadem uspořádat ve škole sbírku pro charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Připravila si prezentaci o této velmi závažné vrozené kožní nemoci a také sepsala informace do zprávy, která byla posílána rodičům žáků. Následně proběhla sbírka mezi dětmi a učiteli, při které se podařilo vybrat krásných 8900,- Kč. 4. dubna proběhl v prostorách Břevnovského kláštera charitativní "Motýlí" koncert Tomáše Kluse, jehož výtěžek byl rovněž věnován Debře. Před samotným koncertem Anička předala ředitelce Debry jménem naší školy vybranou částku, a pomohla tak k úžasné atmosféře solidarity a podpory, která se celou akcí nesla. Všem, kteří se na vybrání částky podíleli, patří velký Dík. Zvláštní poděkování pak patří Aničce, která svým nápadem naši školu do pomoci zapojila.

Debra 4.4.2019 Klus web 8Debra 4.4.2019 Klus web 13

   

Debra 4.4.2019 Klus web 14  Debra 4.4.2019 Klus web 47    

Více fotografií zde.

https://www.debra-cz.org/aktualita/kridla-kridlum-beneficni-koncert-tome-kluse-pro-debra-cr

 

Montevečer pro rodiče ve třetím trojročí 27.2. 2019

Byl to vlastně večer naruby, rodiče přicházeli do školy, plánovali si svoji samostatnou práci, navštěvovaly dílny a prezentace. Dospívající jim byli dobrými průvodci, takže vše skvěle klapalo a závěrečný úklid zvládli rodiče bezvadně.

montevečer montevečer1

Více fotografií zde.

11. – 15.2. ŠUMAVA – výjezd třetího trojročí

Letos jsme se rozhodli vyrazit úplně na druhou stranu Čech než jsme zvyklí. Kromě parádních sněhových podmínek a běžkování jsme si užili inspirativní workshop pantomimy a divadla masek s Milošem Samkem. Kromě umělecké a sportovní náplně jsme zvládli důkladně prozkoumat zeměpis, dějepis Šumavy, fyziku sněhu a běžkování a také si vařili skvělá jídla.

sumava  sumava1

Více fotograií zde a zde.

Exkurze do Kartografie Praha

Ve čtvrtek 10.1.2019 jsme v rámci projektu mapy vyrazili na exkurzi do společnosti Kartografie PRAHA, a.s. do Ostrovní ulice v Praze. Prohlédli jsme si prostory firmy a měli možnost nahlédnout pod pokličku procesu tvorby map, plánů a atlasů. Před našimi zraky vzniklo na mapě někde poblíž Jeseníků úplně nové město Nové Bradavice, které pan kartograf svižně propojil se světem silnicí i železnicí. Sledovali jsme, jak se k již hotovým mapám přidává legenda, vysvětlivky a další popisky. Zkoušeli jsme plnit úkoly týkající se map a testovali na nás připravovaný pracovní sešit ke školnímu atlasu. Na konci velmi zajímavé návštěvy jsme všichni obdrželi taštičku s mapami.