Benefiční koncert Tomáše Kluse pro organizaci Debra

Koncem března přišla žákyně 6.M Anička Š. s nápadem uspořádat ve škole sbírku pro charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Připravila si prezentaci o této velmi závažné vrozené kožní nemoci a také sepsala informace do zprávy, která byla posílána rodičům žáků. Následně proběhla sbírka mezi dětmi a učiteli, při které se podařilo vybrat krásných 8900,- Kč. 4. dubna proběhl v prostorách Břevnovského kláštera charitativní „Motýlí“ koncert Tomáše Kluse, jehož výtěžek byl rovněž věnován Debře. Před samotným koncertem Anička předala ředitelce Debry jménem naší školy vybranou částku, a pomohla tak k úžasné atmosféře solidarity a podpory, která se celou akcí nesla. Všem, kteří se na vybrání částky podíleli, patří velký Dík. Zvláštní poděkování pak patří Aničce, která svým nápadem naši školu do pomoci zapojila.

https://www.debra-cz.org/aktualita/kridla-kridlum-beneficni-koncert-tome-kluse-pro-debra-cr