Vzdělání není jen hromaděním informací, ale má zaručovat skutečný rozvoj osobnosti. Výchova je pomoc k životu. M. Montessori

Dítě je objevitel. Je to nádherná amorfní bytost hledající pro sebe ten správný tvar. M. Montessori

Pokud jsou děti ve vhodném prostředí, vykonávají někdy tak náročné činnosti a projevují rozvoj takových schopností, že nás to až překvapí. M. Montessori

Děti si sami mohou vybírat cvičení podle svých osobních preferencí. Mají volný přístup k materiálu, který nejlépe odpovídá jejich aktuálním vnitřním potřebám. M. Montessori

Každý svobodný duch se musí materializovat v určitém díle a k tomu je zapotřebí rukou. M. Montessori

Základní škola Montessori Kladno

Základní škola Montessori je školou otevřenou široké veřejnosti. Škola sídlí v Kladně v Pařížské ulici jako odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Svoji činnost zahájila v září 2001. Od školního roku 2013/14 zde probíhá výuka i na druhém stupni. Pracujeme podle dokumentu Montessori – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název školy je: Učením skládáme obraz světa. 

Díky podpoře zřizovatele, kterým je Magistrát Města Kladna, se nám daří zkvalitňovat prostory školy a okolí tak, aby byly pro pobyt dětí během celého dne bezpečné a plné inspirace. Cílem naší školy je vychovávat zdravé, sebevědomé a samostatné děti, které vidí svět v souvislostech a umí spolupracovat a řešit problémy. Respektujeme individualitu dětí a ctíme principy Montessori pedagogiky. Připravené prostředí, věkově smíšené třídy, Montessori pomůcky a kvalitní pedagogové jsou pro nás samozřejmostí.

Život naší školy je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné základní školy. Systém práce ve školní družině a ve školním klubu probíhá rovněž v souladu s pedagogikou Montessori. Škola velmi úzce spolupracuje s Občanským sdružením rodičů. Za aktivní pomoci rodičů se nám daří postupně upravovat interiér budovy a školní zahradu. Pomoc ze strany rodičů na celkovém zkvalitnění života školy považujeme za nadstandardní.

Nástěnka aneb co se děje ve škole