Úvod 5 Škola 5 Obecné informace 5 Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori

Metoda Marie Montessori

Maria Montessori (31. 8. 1870 – 6. 5. 1952) Italská lékařka, která svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování a vlastní praxe ji přivedla k zajímavému zjištění. Poskytneme-li dětem inspirující, klidné prostředí a vhodné pomůcky, jsou schopny samostatného rozvoje i osvojení potřebných vědomostí a znalostí bez direktivního vedení dospělých. Svoji metodu si v praxi ověřila poprvé v roce 1907, kdy založila první Dětský dům, který se setkal s mimořádným úspěchem. Postupně opustila všechny ostatní aktivity a věnovala se pouze rozvoji své vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou po celém světě.

Za svůj život rozpracovala obsáhlou pedagogickou metodickou soustavu, která nadále nese její jméno. Řadu let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky a Indie, kde často přednášela. Zejména v těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou součástí školského systému. Program je příkladem vstřícného přístupu k harmonické výchově dětí – vzdělává pro život. V roce 1949, 1950 a 1951 byla Maria Montessori nominována na Nobelovu cenu míru. V roce 1950 byla v anketě newyorských Timesů označena nejpozoruhodnější ženou l. poloviny 20. století.

Maria Montessori je představitelkou reformní pedagogiky a zakladatelkou individuálního systému svobodné výchovy předškolních a školních dětí. Do centra pedagogického procesu postavila dítě, určila podmínky pro jeho svobodný rozvoj, sebevýchovu a sebevzdělávání. Ve svých principech respektovala individualitu a samostatnost dítěte. Individuální svoboda je potřebná nejen k formování charakteru, ale i myšlení, citů a vůle. K tomuto účelu vytvořila také speciální didaktický materiál.

Maria Montessori

Maria Montessori

Co je to pedagogika Montessori

Vzdělávací program vyvinutý Marií Montessori vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti. Montessori třídy jsou věkově smíšené, v jedné třídě jsou většinou tři věkové ročníky. V Montessori školách nejsou tradiční testy, dětem jsou dávány příležitosti zvládnout nové učivo či dovednost procvičováním a opakováním, a tím přistoupit ke složitějšímu učivu či úkolu. Učitel hodnotí dítě slovně na základě svého pozorování, dlouhodobých záznamů a zpráv o vývoji žáků.

Proč Montessori?

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Byla, a to nejenom předními americkými vychovateli, prohlášena za vývojově nejvhodnější model výuky pro děti předškolního a školního věku. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte. Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Centrem snah vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Děti si mohou vybrat z celé škály zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností. Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Každé dítě postupuje podle svého tempa, díky čemuž odpadá stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by stresovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat.

Principy metody

Ve svém systému vidí Maria Montessori roli učitelky v nenápadném vedení a taktní pomoci. Její vědecká pedagogika je založena na úplném svobodném výběru konkrétních činností a prostředí, na volných a přirozených projevech dětí. Odmítá přímé zasahování do dětské činnosti. Svoboda pohybu se stala pravidlem a jejím jediným omezením byl požadavek slušného chování a pořádku. Svoboda však neznamená, že člověk může dělat, co chce, nýbrž že následuje svůj vnitřní zákon. Svoboda bez organizace práce by byla zbytečná. Dítě nechané svobodně bez činnosti by bylo ztraceno. Má však mít možnost si volit takovou činnost, kterou chce provádět. U malých dětí je to především hra. Přechod od hry k práci je nenápadný, těžko lze stanovit meze hry a práce. Ideálem by měla být hra klidná, bezkonfliktní. Jestliže konflikty vznikají, děti je mají řešit samy. Ovšem za předpokladu, nejde-li o konflikty většího rozsahu. Sociální konflikty poskytují dětem příležitosti pro rozvoj sociálních dovedností. Vedou je k převzetí zodpovědnosti v jednání samy za sebe. Každý jednotlivec je brán jako součást celku. Všechny jeho potřeby a zájmy jsou neoddělitelné a jejich důležitost je rovnocenná.

Slavné osobnosti, které prošly Montessori vzděláváním:

Montessori výuka podporuje rozvoj samostatného, logického myšlení a rozvíjí představivost, což nám dokazují i známé osobnosti, které absolvovaly Montessori školy. Jsou to uznávané osobnosti ze světa businessu, kultury a inovátoři zejména v oblasti informačních technologií. Zde jsou někteří z nich:

Sergey Brin a Larry Page, zakladatelé Googlu, oba dva připisují značný podíl na svém úspěchu právě vzdělávání metodou Montessori. V interview s Barbarou Walters uvedli, že Montessori jim dalo svobodu jít za svými zájmy a cíli.
Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft.
Richard Branson, zkladatel a CEO, Virgin.
Jimmy Wales, jeden ze zakladatelů Wikipedie, propagátor webů typu wiki a internetový podnikatel.
Will Wright, tvůrce a designér počítačových her „The Sims“.
Katherine Graham, majitelka, šéfredaktorka The Washington Post.
Princové William a Harry, britská královská rodina
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, byla manželkou 35. prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho, v letech 1961–1963 první dáma USA.
Anna Franková, autorka slavného deníku napsaného během 2. světové války.
Helen Hunt, herečka, je známá především z televizního seriálu Jsem do tebe blázen (Mad About You). Má za sebou přes 60 rolí ve filmech, seriálech i v divadle, za které získala 25 cen. První roli získala v 9 letech ve filmu Průkopnice (Pioneer Woman).
George Clooney, herec.
Sean Combs, známý jako Diddy je americký rapper, tanečník, herec, hudební producent…
Jeff Bezos, je americký podnikatel; zakladatel, prezident a výkonný ředitel (CEO) amerického obchodního portálu Amazon.com.
David Blaine, americký kouzelník, iluzionista a umělec. Je velmi známým díky svému kouzlení na ulici a přímo před lidmi. Působí po celém světě a překonal několik světových rekordů.
T. Berry Brazelton, velmi uznávaný pediatr a neonatolog, proslavil se svými populárně naučnými vystoupeními v televizi i články v novinách.
Peter Drucker, byl americkým teoretikem a filosofem managementu, ekonomem a autorem související literatury. Platí za zakladatele moderního managementu.
Gabriel Garcia Marquez, byl kolumbijský spisovatel a novinář píšící španělsky. Držitel Nobelovy ceny za literaturu.
Julia Child, americká šéfkuchařka a autorka knih o jídle.
Erik Erikson, německý psycholog židovského původu, který je pokládán za stoupence neofreudismu. Jednalo se o německo-amerického psychoanalytika a zástupce psychoanalytické psychologie. Akreditační učitel Montessori.
Alice Waters, majitelka slavných restaurací, propaguje vaření a pěstování organických potravin. Je akreditovanou učitelkou Montessori.
Friedensreich Hundertwasser, rakouský architekt a malíř.

 

Která další slavná jména jsou známá ve spojení s Marií Montessori?

Alexander Graham Bell, vynálezce a jeho žena Mabel založili v roce 1913 asociaci vzdělání Montessori (the Montessori Education Association). Finančně podporovali Dr. Marii Montessori a pomohli založit první Montessori třídu v Kanadě a jednu z prvních v USA.
Thomas Alva Edison, americký vynálezce. Mezi jeho nejznámější vynálezy patří fonograf a žárovka. Pomáhal zakládat Montessori školu.
Jean Piaget, švýcarský psycholog, řídil Švýcarskou Montessori společnost a prováděl svá zkoumání mezi dětmi v Montessori školách.

Bill Gates

Thomas Alva Edison