Chod školy

Škola je situována v nižším z pavilonů ZŠ Pařížská, Kladno. Má svůj vlastní vchod, část školní zahrady a vlastní výdejnu jídla. O hřiště a tělocvičnu se dělíme se Základní školou, sídlící v sousedním pavilonu. V současné době škola nabízí vzdělávání žáků na prvním i druhém stupni, celková kapacita je 275 žáků. Ve škole pracují kvalifikovaní učitelé s kurzy pedagogiky Marie Montessori, vychovatelé a asistentky. Škola je otevřena od 7 – 17.00 hodin. Vyučování začíná v 8.30 hod.

Většina žáků se stravuje ve školní výdejně, kam je jídlo dováženo z jídelny kmenové školy ZŠ Norská. Ve škole je nově zařízená laboratoř, knihovna. Školní družina má k dispozici hrací místnost a šicí dílnu, školní klub cvičnou kuchyňku. K práci i odpočinku jsou uzpůsobené i velké prostorné chodby.

Školní parlament

Ve škole funguje dětský školní parlament, který se setkává jednou za měsíc a děti se zde učí řešit problémy, které se ve škole vyskytnou. Zapojují se do plánování akcí školy, které navrhují, organizují a pak přenáší informace do svých tříd.

OSMK

Partnerem školy je Občanské sdružení rodičů, které napomáhá ke zdárnému chodu školy a finančně podporuje výuku dětí. Rodiče přispívají částkou 800,- Kč/měsíc po dobu 10 měsíců v roce. Kromě finančního příspěvku je velmi důležitý jednotný pohled na výchovu dítěte ve škole i v rodině, a tím je naše škola jedinečná. Spolupráce stejně smýšlejících a navzájem se podporujících vychovatelů přináší výsledky a naše děti jsou vzdělávány a vychovávány v samostatné, zdravě sebevědomé, zodpovědné a kreativní lidi.