Úvod 5 Škola 5 Aktuální školní rok 5 Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2024/2025

 

  • Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 20. února 2024, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023.
  • Talentové zkoušky pro obory skupiny 82 Umění a užitné umění: v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Talentové zkoušky pro obory Gymnázium se sportovní přípravou: v termínu od 2. 1. 2024 do 15. 2. 2024.
  • Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od 15. 1. do 31. 1. 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Pro první kolo přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou je stanoven termín: od 12. dubna do 15. dubna 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Pro první kolo příjímacího řízení pro víceletá gymnázia: v termínu 16. a 17. 4. 2024
  • Náhradní termín pro víceletá gymnázia a 4leté obory vzdělání: termín 29. a 30. 4. 2024

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení pro rok 2024-2025

Veškeré informace k přijímacímu řízení od ledna 2024