Úvod 5 Škola 5 Aktuální školní rok 5 Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2023/2024

  • Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.
  • Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2024, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023.
  • Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talent. zkouškou: v týdnu od 2. 1. do 15. 1. 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Talentové zkoušky pro obory Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2. ledna do 15. února 2024.
  • Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od 15. 1. do 31. 1. 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Pro první kolo přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou je stanoven termín: od 12. dubna do 28. dubna 2024 (termín stanoví ředitel školy).
  • Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2024.
  • Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení – termín stanoví MŠMT do 30. září 2023.

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení pro rok 2023-2024