Před chvilkou jsme vyrazili domů. Příjezd je plánovaný na 14:40.

Vážení rodiče, dojeli jsme v pořádku. Jsme již naobědvaní, ubytovaní a nyní jdeme na odpolední program.