CLIL

„Měli jsme dneska CLIL o Elizabeth the First!“

Někteří naši rodiče asi netuší, co tím potomek myslí. CLIL (Content and language integrated learning) – je vzdělávací metoda, která propojuje odborný obsah s výukou určitého jazykového jevu. Před čtyřmi lety jsme jako pilotní škola ověřovali řadu učebnic Labyrint, které jsou zaměřené na propojení jednotlivých oborů s angličtinou. Máme k dispozici učebnice a pracovní sešity k matematice, občanské výchově, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu ve dvou jazykových úrovních – A1 a A2. K těmto materiálům patří i zvukové nahrávky a deskové hry. Zkratku CLIL tak žáci druhého a třetího trojročí přijali jako další z možností, jak se věnovat s učitelem cizímu jazyku. Využíváme materiálů pravidelně, především v návaznosti na jednotlivé projekty nebo oblasti, kterým se zrovna ve třídách věnujeme. Obrovskou výhodou učebnic je dostatečné množství zjednodušených textů a úloh v dané jazykové úrovni a zároveň obsah odpovídající požadavkům českého kurikula. V druhém i třetím trojročí se v práci s CLILem prostřídali úplně všichni naši učitelé ovládající angličtinu, většina opakovaně a systematicky. Vzhledem k tomu, že primárně jsou úrovně A1 určené pro 6. až 7. ročník a A2 pro 8. a 9.ročník, ale rozložení témat někdy neodpovídá našim potřebám, pružně využíváme jen některé texty nebo aktivity i pro mladší žáky. Většina žáků si hodiny CLILu oblíbila, rádi se věnují konkrétním odborným tématům hlouběji a angličtinu pak vstřebávají spíš mimochodem.

K řade učebnic existují i online hry na dlouhé zimní večery nebo domácí procvičování: https://clil.openschool.cz/herni-zona.php