Vážení rodiče,

na zájmové kroužky dětí, dle vládních nařízení, postačí doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 doloží potvrzení z laboratoře. Více na stránkách MŠMT